Reeglid 3.2.2017

Jätame endale õiguse teha võistluse reeglites ja tingimustes muudatusi.
 

Lühidalt

Võistluse jooksul (06.02.-07.04.2017) on kõigil osalejatel võimalus tasuta kasutada 10monkeys Math Worldi e-õppe rakendust. Võistluse ajal mängides osalevad klassid igal nädalal vahvate auhindade loosimisel. Kõige rohkem punkte kogunud mängijate vahel loositakse välja peaauhind. 

Võistlusel osalemine on tasuta ja ei eelda toote ostmist.

Klassid võistlevad kahes kategoorias - Väike-ahvid (1.-2. klass) ja Juunior-ahvid (3.-4. klass). 

Nädalaauhindade võitjad loositakse mõlemas kategoorias välja kümne kõige aktiivsema klassi vahel (nende klasside vahel, kes on nädala jooksul kogunud kõige rohkem punkte). Üks auhind antakse välja Väike-ahvidele ja teine Juunior-ahvidele. Nädalaauhindade punktide kogumine algab igal esmaspäeval taas nullist. Nii on kõigil klassidel igal nädalal võrdsed võiduvõimalused! Igal klassil on võimalik võita nädalaauhinda võistluse jooksul vaid ühel korral. 

Peaauhind loositakse välja finalistide vahel. Finalistideks on kümme kõige aktiivsemat klassi Väike-ahvide kategoorias ja kümme kõige aktiivsemat klassi Juunior-ahvide kategoorias. Kategooria Talgute Parim näitab kogu võistluse ajal kõige aktiivsemalt mänginud klasse (neid klasse, kes on kogunud kõige rohkem punte). Kokku 20 võistlusel kõige aktiivsemalt mänginud klassi vahel loositakse välja üks peaauhind. 

Peaauhinnale lisaks võidavad mõlema kategooria kolm kõige aktiivsemat klassi 10monkeys Math Worldi e-õppe rakenduse täislitsentsi kogu koolile 12 kuuks ning kõigile võistlusel osalejatele saadetakse e-postiga diplomid. 

Võistluse peaauhinnaks on 10monkeys Math Worldi aastane täislitsents kogu koolile ja võitja valikul kas Apple iMac või viis sülearvutit.

Võistluse reeglitega saate tutvuda allpool. Sellest, kuidas saate endale rakenduse kasutajatunnuse ja parooli, võite lugeda punktis 7.  

Tere tulemast Matetalgutele!


1. Korraldaja (edaspidi "korraldaja")

Oy 10monkeys.com Ltd
Y-2386393-3

Siltasaarenkatu 15, 00530 Helsingi, Soome

2. Osaleja 

Võistlusest võivad võtta osa kõik Eesti algkoolide õpilased (1.-4. klass). Klassi registreerib võistlusele õpetaja, kellel tuleb meile teatada klassi õpilaste arv. 

Võistlusel saavad osaleda klassid/meeskonnad (edaspidi "osaleja"), kus on vähemalt viis õpilast. Kui teie klassis on vähem kui viis õpilast, palun komplekteerige meeskonnad mitme klassi õpilastest. 

Võistlusel osalevad kõik klassid, kelle õpetajad on registreerinud klassi võistluse leheküljel, edastanud meile registreerudes korrektse kontakteabe ja täitnud kõik vajalikud väljad ning kes on võistluse ajal kasutanud 10monkeys Math Worldi rakendust. 

Võistlusel osalemine on tasuta ja ei eelda toote ostmist. 

3. Õigused

Konkursil osaledes annab osaleja loa oma kooli ja klassi nime avaldamiseks korraldaja kodulehel, Facebookis või teistes meediakanalites. Osaleja kohustub järgima korraldaja reegleid ja korraldusi.

4. Registreerimise aeg

Matetalgutele registreerumine algab 17.01.2017 ja lõpeb võistluse viimasel päeval 07.04.2017. Peale võistluse lõppemist enam registreerida ei saa.  

5. Võistluse kestus 

Võistlus toimub 06.02.-07.04.2017 koolipäevadel kell 7.00-14.00. 

Võistluse ajal saavad osavõtjad tasuta Math Worldi rakendust kasutada vaid argipäeviti kell 7.00–14.00. Erandiks on need õpilased ja/või koolid, kes on ostnud rakenduse tasulise versiooni, kuid punktid, mis kogunevad mängides argipäeviti peale 14.00 või nädalavahetustel, Matetalgutel arvesse ei lähe.

6. Võistlusele registreerumine

Selleks, et võistlusest osa võtta, täitke ära registreerimisblankett aadressil www.matetalgud.ee. Registreerimise järel saadetakse osalejale osalemist kinnitav e-kiri.

7. Kasutajatunnus ja parool

Kasutajatunnus ja parool rakenduse tasuta kasutamiseks saadetakse osalejatele reedel 03.02.2017 e-posti aadressile, mille osaleja end võistlusele registreerides sisestas.   

Juhul, kui osaleja registreerub võistlusele siis, kui võistlus on juba alanud, saadetakse talle kasutajatunnus ja parool mõne tööpäeva jooksul. 

8. Administraatori kasutajakonto (kooli konto) ja õpilaskontod

Samast koolist võistlusele registreerunud õpetajad kasutavad ühist administraatori kontot (kooli kontot), kuid igal õpetajal on personaalne parool, mille abil saab www.10monkeys.com leheküljel rakendusse siseneda, seal õpilaste edusamme jälgida ja õpilaste kontosid luua.  

Õpilased logivad rakendusse sisse õpetaja loodud kontoga ning neil on ligipääs vaid mängule. 

TÄHELEPANU! Kui teie kool/klass on 10monkeys Math Worldi e-õppe rakendust varem kasutanud, liidetakse teie uued kasutajakonto andmed automaatselt teie olemasoleva kontoga, kuid seda VAID JUHUL, kui te olete varem Matetalgutel osalenud. Võite jätkata sama konto kasutamist ka siis, kui olete kontole ostnud mängu täislitsentsi.  

Juhul, kui te olete ostnud täislitsenti ja loonud uue kasutajakonto, võtke palun meiega ühendust aadressil support@10monkeys.com nii, et me saaksime teie konto võistlusega liita. Seda on vaja teha vaid kontodega, millega KUNAGI pole võistlusel osaletud. Kõik teised kontod liidetakse võistlusega automaatselt.

9. Parooli muutmine 

Õpetaja saab oma parooli muuta pärast rakendusse sisse logimist kontohalduses. 

Õpilaskonto parooli saab muuta vaid õpetaja, õpilased või vanemad seda teha ei saa. 

10. Võistluse kulg 

 1. Õpetajale, kes on registreerinud klassi võistlusel osalejaks, saadetakse reedel enne võistluse algust e-posti teel administraatori kasutajatunnus, parool ja võistluse reeglid.
   
 2. Võistluse ajal mängides kogub klass punkte. 
   
 3. "Hall of Fame" paremusjärjestust näitavat autahvlit kõigi klasside punktidega uuendatakse iga päev pärast kella 14.00. 
   
 4. Nädalaauhinnad loositakse välja igal reedel pärast kella 14.00. 
   
 5. Võistlus lõpeb 07.04.2017 kell 14.00. Kümme kõige rohkem punkte kogunud klassi Väike-ahvide kategoorias ja kümme kõige rohkem punkte kogunud klassi Juunior-ahvide kategoorias on finalistid! 
   
 6. Kõigi finalistide vahel loositakse välja üks peaauhind (15. nädalal). 
   

11. Matetalgute punktide lugemine

Punktid kogunevad klassi arvele siis, kui õpilased mängivad 10monkeys Math Worldi keskkonnas. Võistlusel on tähtis vaid innukus!

Kahjuks ei saa me punktide arvutamise täpset põhimõtet avaldada, kuna püüame vältida reeglite pahatahtlikku ärakasutamist. 

Igal õpilasel tuleb mängides kasutada enda kontot. Klassi suurus võiduvõimalusi ei mõjuta.   

Pange tähele, et Matetalgute kogupunktid erinevad Math Worldi mängus kogutud punktidest.

12. Konto kehtivusaja pikendamine

Tasuta ligipääs 10monkeys Math Worldi e-õppe rakendusele lukustub 07.04.2017 kell 14.00. Kontodele on võimalik küll sisse logida, kuid mäng ise on lukustatud. Sama konto on võimalik aktiveerida ostes rakenduse tasulise versiooni.

13. Auhinnad ja võidukriteeriumid 

Uued nädalaauhinnad igal nädalal 

Jooksva nädala auhinda näete võistluse kodulehel. Võitjad saavad igal nädalal valida kahe erineva auhinna vahel.

Nädalaauhind loositakse võistluse toimumise ajal välja igal reedel pärast kella 14.00. Igal nädalal loositakse välja kaks auhinda. Üks auhind loositakse välja kümne kõige aktiivsema esimese ja teise klassi õpilaste klassi vahel ning teine auhind kümne kõige aktiivsema kolmanda ja neljanda klassi õpilaste klassi vahel. Esimene loosimine toimub reedel 10.02.2017 ja viimane reedel 07.04.2017.

Peaauhind 

Matetalgute peaauhind on aastane 10monkeys Math Worldi täislitsent kogu koolile ja võitja valikul kas Apple iMac VÕI viis sülearvutit.

Peaauhind loositakse võistluse lõpus välja finalistide vahel. Punkte saab koguda kuni: 07.04.2017, kell 14.00.

Kümme kõige aktiivsemat klassi mõlemast kategooriast (kokku 20 klassi), kes on kogunud kõige rohkem punkte, jõuavad finaali. Klassi positsiooni "Hall of Fame" paremusjärjestuse autahvlil näeb Matetalgute kodulehel. Kõigi finalistide vahel loositakse välja üks peaauhind.

Lisaks võidavad mõlema kategooria kolm kõige aktiivsemalt võistlusel osalenud klassi kogu koolile aastase 10monkeys Math Worldi täislitsentsi! 

Võitjatega võetakse isiklikult ühendust.

Auhindu ei saa vahetada raha vastu.

14. Loosimiste läbiviimine ning võitude tühistamine  

Loosimised viib läbi korraldaja.

Juhul kui osalejale määratud võit tühistatakse kas korraldajale valeinformatsiooni esitamise, seaduse või mängu reeglite rikkumise pärast, siis pole osalejal enam võimalik võistlemist jätkata. Reeglite rikkumise korral on korraldajal õigus osaleja võistluselt eemaldada.

15. Korraldaja õigused ja kohustused 

Auhinna võitjad vabastavad korraldaja igasugusest vastutusest kahjude eest, mis võivad tuleneda või on väidetavalt tulenenud mängus osalemisest, auhinna lunastamisest või selle kasutamisest. See ei laiene tarbijakaitseseadusega osalejale määratud õigustele.

Korraldaja vastutus osaleja suhtes piirneb käesolevates reeglites mainitud auhindade hulga ja väärtusega.

Loosimised viib läbi võistluse korraldaja. Korraldajal on õigus muutusteks. Korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluse reegleid ja tingimusi. Korraldajal on õigus tühistada kogu võistlus vääramatu jõu või mõne muu korraldaja kontrollile allumatu sündmuse tõttu.