Reeglid 3. veebruar 2020

Jätame endale õiguse teha võistluse reeglites ja tingimustes muudatusi.
 

Lühidalt

Võistluse jooksul on kõigil osalejatel võimalus tasuta kasutada Soome 10Monkeys Math Worldi õppeprogrammi. Võistluse ajal (03.02.-03.04.2020), mängides osalevad klassid iga nädal vahvate auhindade loosimisel. Kõige rohkem punkte kogunud mängijate vahel loositakse välja peaauhind. 

Võistlusel osalemine on tasuta ja ei eelda toote ostmist.

Klassid võistlevad kahes kategoorias – Väike-ahvid (1.-2. klass) ja Juunior-ahvid (3.-4. klass). 

Nädalaauhindade võitjad loositakse mõlemas kategoorias välja 10 kõige aktiivsema klassi vahel (nende klasside vahel, kes on nädala jooksul kogunud kõige rohkem punkte). Üks auhind loositakse välja 10 kõige aktiivsema 1. ja 2. klassi hulgast ja teine auhind 10 kõige aktiivsema 3. ja 4. klassi hulgast. Nädalaauhindade punktide kogumine algab iga esmaspäev taas nullist. Nii on kõigil klassidel iga nädal võrdsed võiduvõimalused! Igal klassil on võimalik võita nädalaauhinda võistluse jooksul vaid ühel korral. 

Peaauhind loositakse välja finalistide vahel. Finalistideks on 10 kõige aktiivsemat klassi, kes kogusid kogu võistluse jooksul kõige rohkem punkte mõlemast kategooriast. Kokku 20 võistlusel kõige aktiivsemalt mänginud klassi vahel loositakse välja üks peaauhind. 

Kolm kõige aktiivsemat klassi mõlemast kategooriast võidavad automaatselt 10Monkeys Math Worldi litsentsi kogu koolile!

Kõigile võistlusel osalejatele saadetakse diplomid meilile. 

Võistluse peaauhinnaks on 10Monkeys Math World üheks aastaks kogu koolile ja 1000-eurone Amazoni kinkekaart.

Võistluse reeglitega saate tutvuda allpool. Sellest, kuidas saate endale litsentsi, saate lugeda punktis 6.  

Tere tulemast Matetalgutele!

1. Korraldaja 

Oy 10monkeys.com Ltd
Y-2386393-3

Konepajankuja 1, 00510 Helsingi

(edaspidi korraldaja)

2. Osalemisõigus

Võistlusest võivad võtta osa kõik Eesti 1.–4. klassi õpilased. Klassi registreerib võistlusele õpetaja. Võistlusel saab osaleda klassiga ning tuleb teada anda ka õpilaste arv klassis (õpetajad ja õpilased on edaspidi nimetatud kui osaleja). 

Pange tähele, et klassis peab olema vähemalt viis õpilast. Kui teie klassis on vähem kui viis õpilast, komplekteerige meeskonnad mitme klassi õpilastest. 

3. Registreerimise aeg

Registreeruda saab kogu võistluse aja jooksul. Registreerimisaeg lõpeb siis, kui võistlus lõpeb, ehk  03.04.2020. 

4. Võistluse aeg 

Võistlus toimub 03.02.-03.04.2020 tööpäevadel kella 7.00–14.00. 

5. Võistlusele registreerumine

Registreeruda saab võistluse veebilehel.

Võistlusel osalevad kõik klassid, kelle õpetajad on registreerinud klassi kampaanialehel ja edastanud meile registreerudes korrektse kontakteabe. Võistlusel osalemine on tasuta ja ei eelda toote ostmist. 

Võistlusel osaledes annab osaleja loa oma kooli ja klassi nime avaldamiseks korraldaja kodulehel või teistel veebilehtedel ning kohustub järgima korraldaja reegleid ja korraldusi.

Võistlusele saab registreeruda kogu võistluse toimumise aja jooksul.

6. Kasutajatunnuse ja salasõna edastamine

Kasutajatunnus ja salasõna saadetakse osalejatele üks nädal enne võistluse algust meiliaadressile, mille osaleja end võistlusele registreerides sisestas.  Juhul kui osaleja registreerub võistlusele siis, kui võistlus on juba alanud, saadetakse talle kasutajatunnus ja salasõna mõne tööpäeva jooksul. 

7. Administraatori kasutajakonto 

Õpetajad, kes pole enne 2020. aastat osalenud, saavad isikliku koolikonto ja salasõna, mille abil õpetaja saab www.10monkeys.com lehel mängu siseneda ja lastele isiklikud kontod luua.

Õpetajad, kes on enne 2020. aastat osalenud, saavad ühise koolikonto ja personaalse salasõna, mille abil saab www.10monkeys.com lehel mängu siseneda ja lastele personaalsed kontod luua. Sellisel juhul seotakse õpetajale saadetud uued kasutajakonto andmed automaatselt olemasoleva/vana kontoga. Õpetaja saab kasutada uusi kasutajakonto andmeid VÕI olemasolevaid/vanu kasutajakonto andmeid.  

Laps saab logida sisse õpetaja loodud kontoga. Õpilaskonto salasõna saab vahetada ainult õpetaja, õpilane seda teha ei saa.

Õpetaja saab administraatori kasutajakontoga siseneda mängu, hinnata hindamisvahendiga laste arengut ja hallata kontosid. Õpilase kasutajanimi tagab ligipääsu ainult mängule.

8. Administraatori kasutajakonto salasõna muutmine 

Administraatori kasutajakonto salasõna saab muuta pärast rakendusse sisse logimist kontohalduses. 

9. Võistluse ajakava 

1. Õpetajatele, kes on registreerinud klassid võistlusel osalejaks, saadetakse üks nädal enne võistluse algust meili teel administraatori kasutajatunnus, salasõna ja reeglid.

2. Võistluse ajal mängides kogub klass punkte. 

3. Hall of Fame paremusjärjestust näitavat autahvlit kõigi klasside punktidega uuendatakse iga päev pärast kella 14.00.

4. Nädalaauhinnad loositakse välja igal reedel pärast kella 14.00. 

5. Võistlus lõpeb 03.04.2020 kell 14.00. Kümme kõige rohkem punkte kogunud klassi Väike-ahvide kategoorias ja kümme kõige rohkem punkte kogunud klassi Juunior-ahvide kategoorias on finalistid!

6. Kõigi finalistide vahel loositakse võistluse lõppemisele järgneval teisipäeval välja peaauhind.
 

10. Punktide lugemine

Punktid kogunevad klassi arvele siis, kui õpilased mängivad võistluse ajal 10Monkeys Math Worldi programmis. Võistlusel on tähtis vaid innukus! Kahjuks ei saa me punktide arvutamise täpset põhimõtet avaldada, kuna püüame vältida reeglite pahatahtlikku ärakasutamist. 

Pange tähele, et võistluse kogupunktide arv erineb Math Worldi mängus kogutud punktidest. Igal õpilasel tuleb mängides kasutada enda kontot. Klassi suurus võiduvõimalusi ei mõjuta.   

11. Litsentsi kehtivusaja lõpp

Tasuta ligipääs lõpeb siis, kui võistlus läbi saab. Pärast seda on ligipääs tegevustele lukustatud. Õpetajatel on endiselt ka peale võistluse lõppu ligipääs rakendusele samade sisselogimisandmetega mis võistlusel. Sama konto on võimalik aktiveerida, ostes rakenduse tasulise versiooni. Sama kasutajakonto saab uuesti aktiveerida, tasudes litsentsitasu. Kui litsentsi eest on makstud, on kasutajal tootele täielik ligipääas.

12. Auhinnad ja võitmine 

Iga nädal uued nädalaauhinnad

Iga nädal loositakse välja kaks tooteauhinda. Võitjad saavad iga nädal valida kahe erineva auhinna vahel. Jooksva nädala auhinda näete kampaanialehel. Võitjatega võetakse isiklikult ühendust.

Nädalaauhind loositakse võistluse toimumise ajal välja iga reede pärast kella 14.00. Üks auhind loositakse välja kümne kõige aktiivsema esimese ja teise klassi õpilaste klassi vahel ning teine auhind kümne kõige aktiivsema kolmanda ja neljanda klassi õpilaste klassi vahel. 

Peaauhind ja finaal

Matetalgute peaauhind loositakse välja pärast võistluse lõppu. 

Matetalgute peaauhind on 12-kuuline 10Monkeys Math Worldi litsents kogu koolile ja 1000-eurone Amazoni kinkekaart.

Kümme kõige aktiivsemat klassi mõlemast kategooriast (kokku 20 klassi), kes on kogunud kõige rohkem punkte, jõuavad finaali. Klassi positsiooni Hall of Fame paremusjärjestuse autahvlil näeb Matetalgute kodulehel. Kõigi finalistide vahel loositakse välja üks peaauhind. Lisaks võidavad mõlema kategooria kolm kõige aktiivsemalt võistlusel osalenud klassi kogu koolile aastase 10Monkeys Math Worldi litsentsi! 

Võitjatega võetakse isiklikult ühendust.

Auhindu ei saa vahetada raha vastu.

13. Loosimiste läbiviimine ning võitude võimalik  tühistamine  

Loosimised viib läbi korraldaja. Võitja nimi kuulutatakse välja internetis või mõnes muus kanalis.

Juhul kui osalejale määratud võit tühistatakse kas korraldajale valeinformatsiooni esitamise, seaduse või mängu reeglite rikkumise pärast, siis pole osalejal enam võimalik võistlemist jätkata. Reeglite rikkumise korral on korraldajal õigus osaleja võistluselt eemaldada.

14. Korraldaja kohustused 

Auhinna võitjad vabastavad korraldaja igasugusest vastutusest kahjude eest, mis võivad tuleneda või on väidetavalt tulenenud mängus osalemisest, auhinna lunastamisest või selle kasutamisest. See ei laiene tarbijakaitseseadusega osalejale määratud õigustele.

Korraldaja vastutus osaleja suhtes piirneb käesolevates reeglites mainitud auhindade hulga ja väärtusega.

Korraldajal on õigus muutusteks. Korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluse reegleid ja tingimusi. Korraldajal on õigus tühistada kogu võistlus vääramatu jõu või mõne muu korraldaja kontrollile allumatu sündmuse tõttu.